Následovné „DESATORO“ sa meniť už nebude a stane sa bibliou našej politiky.

Do vlády vstúpime len s našim programom, ktorý pre nás predstavuje Sväté písmo. Žiadne kompromisy ani dohody či zjemnenie nášho programu neprichádzajú do úvahy. Boli sme svedkami mnohých rozhovorov, kde nám takzvaní politici odporúčili dohodu s oligarchiou. Je to len ukážka slabých charakterov, lebo keby nás poznali, tak by veľmi dobre vedeli, že máme rovnú chrbticu a dohody s oligarchiou nikdy nebudú možné po prevzatí moci stranou NAJ.

1.

Požadujeme zrušiť zmluvy medzi štátom a firmami oligarchov. Gorily pochytáme a posadíme za mreže ! Skorumpovaní zlodeji skončia za mrežami ! Postavíme 3 nové väznice.

2.

Vybudujeme právny štát ! Zriadime Špecializovaný súd II.stupňa, ktorý bude rýchly a razantný v konaní ! Pokútnych sudcov vyzlečieme z talárov a sami skončia ako obžalovaní ! Rodinkárstvo a korupciu nebudeme akceptovať. Zavedieme hmotnú zodpovednosť členov vlády a vedúcich štátnych úradníkov – budeme ručiť celým svojim majetkom za výkon funkcie ako dôkaz, že to myslíme vážne.

3.

Zmodernizujeme štátne nemocnice na úroveň 3.tisícročia. Predĺžime Slovákom život v zdraví ! Moderné nemocnice = viac zachránených životov.

4.

Nižšie dane a odvody a podpora podnikania a živnostníkov. Potrebujeme silnú ekonomiku s čestnými podnikateľmi.

5.

Požadujeme skonfiškovať majetky zbohatlíkom, ktorí nelegálne nadobudli majetok (zákon o pôvode majetku).

6.

VYBUDUJEME ENERGETICKÚ SEBESTAČNOSŤ. Vrátime štátu energetické monopoly (SPP-Distribúcia, Slovenské elektrárne ) a prehodnotíme privatizácie štátneho majetku od čias Mečiara ! Už iba jedna štátna zdravotná poisťovňa na Slovensku.

7.

Minimálny dôchodok = 550 EUR. Radikálne zvýšime starobné dôchodky a zvýšime min. mzdu na 550 EUR a do 3 rokov stúpne na 1.000 EUR. Koniec príjmovej a dôchodkovej chudoby. Podporíme tak spotrebu a vybudujeme strednú triedu, ktorá dnes neexistuje.

8.

Vrátime školám uznanie spoločnosti ! Zmena metodiky vyučovania na školách.

9.

VYBUDUJEME POTRAVINOVÚ SEBESTAČNOSŤ aj napriek kritike Bruselu. Podporíme slovenskú živočíšnu a rastlinnú výrobu na vidieku = presadíme zásadne viac slovenských výrobkov v obchodoch. Zamestnanosť v poľnohospodárstve razantne stúpne vďaka štátno-súkromným farmám, ktoré založíme v okresoch s vysokou nezamestnanosťou. Podpora agroturistiky.

10.

Podpora bývania. Mladé rodiny ako základný prvok štátu podporíme novými nájomným bytmi s nízkym nájomným. Podstatne zvýšime rodičovský príspevok matkám s deťmi. ALE Zabránime zneužívaniu sociálneho systému prísnou kontrolou.