Filozofia

Do vlády vstúpime len pod podmienkou bezpodmienečného uskutočnenia našich cieľov. Sociálna solidarita a silná ekonomika pôjdu ruka v ruke. Politická zodpovednosť nie je len otázka striktného a rigidného dodržiavania zákona, ale aj niečoho navyše – dodržania morálky a etiky. BEZ KORUPCIE: Nastavíme spoločnosť tak, že korupcia nebude tolerovaná. Vybudujeme hrdosť Slovákov na Slovensko.

Ideológia

Ideológia strany NAJ predstavuje vytvorenie nového Slovenska a sociálne trhového hospodárstva. Oligarchický štát bude minulosťou a vybudujeme organický právny štát – pôjde teda o masívnu premenu, ktorá sa dotkne takmer všetkých inštitúcií. Mnohé skonstatelé inštitúcie zrušíme a vytvoríme nové a zdravé! Sudcovia a polícia budú pracovať inak – bez vplyvu kmotrov. To sa musí zmeniť ako prvé! Plutokracia a jej lúpežní baróni, (ktorí majú vo vláde len svojich služobníčkov) skončia a rozhodovať už budú iba skutočné hodnoty, morálka a kultúra národa- ktorej budeme nositeľmi. Stredná trieda bude oživená s cieľom zvýšiť blahobyt celého národa, hlavne manuálne pracujúci a stredná trieda pocítia viac peňazí.

Nový svetonázor

Budú podporovaní všetci jednotlivci a ich duchovné a fyzické výnimočnosti. To je cesta k silnému Slovensku cez súčasne budovaný sociálne trhový a právny štát. Nový svetázor bude spočívať v tom, že nebudujeme sociálny systém, kde sa väzni majú ako v hoteli vo Švédsku, ale nevytvárame ani kapitalistický egoistický system ako je v USA. Vytvárame novú slovenskú spoločnosť, ktorá bude vysoko sociálne zameraná k ľuďom, ale súčasne veľmi prísna voči lenivcom a zlodejom, ktorí budú systémom rýchlo vyriešení. Vybudujeme teda modernú kulúrnu spoločnosť so silnou ekonomikou, ale nie na základoch multi-kulti ako to zlýhalo v Nemecku, ale na základe vlastných tradícií Slovenska.

Ideológia NAJ bude smerovaná do hĺbky národa a nie do povrchných zmien:

  • Zaujíma nás trieda manuálne pracujúcich a stredná trieda, ktoré ťahajú dosiaľ za kratší koniec. Obe triedy musia zbohatnúť a zarábať viac za súčasného rozpustenia oligarchie na nepodstatných podnikateľov, ktorí len ako nenásytní vampíry vyciciavajú štátnu kasu. Preskúpime tak kapitál zhora nadol ako nám káže cit aj rozum, pričom obe sú v súlade. Nezamestnanosť znížime, ale nazaujíma náš číslo ale to, aby sa vrátili Slováci pracujúci v cudzine späť na Slovensko a dostali dobre platenú prácu.
  • Strana oživí morálku národa, etiku (ktorá sa vytratila aj zo zdravotníctva) a predovšetkým pozdvihneme kultúru podporenú rozsiahlou výstavbou nových verejných budov (múzeá, knižnice) a rekonštrukciou starobilých priestorov, ktoré budú aktívne slúžiť potrebám Slovákov (napr. kaštiely, zámky, obradné sály).
  • Už žiadna polovičatosť opatrení, ale dôsledné dodržiavanie zákonov do najnutnejších dôsledkov (čierne stavby, ktoré budú nemilosrdne zbúrané, žiadne dodatočné legalizácie stavieb, vrahovia vo väzniciach si budú musieť odpracovať svoje podlé zločiny a nie tak ako doteraz, že ctihodní občania z daní budú financovať pobyt väzňov a ich činkárne).