Strana NAJ po proteste konanom v Košiciach 23.9. bude pokračovať v ďalšom verejnom zhromaždení proti zdrancovaniu lesov a proti vývozu dreva do zahraničia, ktorý uskutočníme v októbri vo Zvolene. Vláda vytrvalo ignoruje rozhorčenie ľudí a ignoruje výzvu strany NAJ na okamžité ukončenie drancovania lesov a vývozu dreva. Národ jednoznačne nesúhlasí s tým čo vláda koná a ako ničí naše prírodne bohatstvo.
Preto ostávajú požiadavky strany NAJ nemenné:

1. Žiadame zakázať vývoz dreva do zahraničia.
2. Znížiť výruby dreva okamžite o 30%.
3. Sadiť nové stromčeky v pomere 1:5 k vyrúbanému stromu.

Pýtame sa vlády odkiaľ berie odvahu a právomoc rúbať slovenské lesy hlava nehlava, ak si to ani doterajšie vlády nikdy doteraz nedovolili? Akým právom sa vyváža 2,5 mil. kubíkov dreva ročne ak slovenskí spracovatelia dreva nemajú drevo a sú nútení ho dovážať z Maďarska. Akú logiku má teda vývoz dreva ako ho potrebujú a vedia spracovať slovenské firmy. Lesy sú tu 300 miliónov rokov a nikto nemá právo takto riediť naše lesy a vyháňať divú zver na okraj prírody.
Prečo musí prichádzať slovenská ekonomika o jednu miliardu pridanej hodnoty ročne tým, že sa drevo nespracuje na Slovensku.

Ľudia na Slovensku sú zdesení nad nekončiacimi súpravami vagónom, ktoré vyvážajú naše drevo.
Múdra krajina by vývoz okamžite zastavila v mene budúcich generácií a to aj strana NAJ vykoná ak po parlamentných voľbách zostaví vládu. Iba nerozumná vláda v tomto drancovaní pokračuje. Kým nezmeníme tento stav, bude strana NAJ v protestoch proti nemorálnosti vlády tak vytrvalo pokračovať, ako vytrvalo vláda speňažuje naše drevo.

Stojí to vláde za to? To už nie je schopná vláda lepším spôsobom napr. oživením odevného priemyslu naplniť štátny rozpočet? Alebo ste všetko minuli ako fondy na podporu stavby diaľníc? Všetko ste si minuli a budúca vláda strany NAJ to bude zásadne riešiť.

Viktor Béreš
predseda strany NAJ

Kontakt : Strana NAJ, Smaragdová 4, 851 10 Bratislava
info@strana-naj.sk, 0944 373 315, www.strana-naj.sk