NAJ odkazuje vláde: „ Máte 21 dní na ukončenie vývozu dreva do zahraničia inak ideme do celonárodných protestov “!

Strana NAJ na tlačovej konferencií dňa 17.8.2017 v Bratislave hneď po proteste konanom pred Ministerstvom Životného prostredia oznámila a predkladá vláde nasledovné ULTIMÁTUM:

1. Žiadame do 21 dní ukončiť vývoz dreva do zahraničia.
2. Žiadame obmedziť výruby na max 7 mil. kubíkov ročne.
3. Za každý vyrúbaný strom sa posadí 5 nových.

Pokiaľ do 21 dní vláda neprestane ničiť Slovensko a drancovať naše lesy v zmysle požiadaviek národa, tak budeme pokračovať v protestoch v Košiciach a bude nasledovať celonárodný protest.
Situácia na Slovensku je už v otázke drancovania lesov neznesiteľná, čoho následkom je vyháňanie lesných zvierat z ich prirodzených biotopov . Výmera lesov podľa satelitných záberov klesla o 6%, takže máme tu obrovský environmentálny ale aj hospodársky problém, čo s našimi lesmi vláda spôsobila. Na jednej strane sa rúbu zdravé stromy (buk, dub) ale na strane druhej prichádzame ročne o pridanú hodnotu takmer 1 miliardy eur. Vývoz surového dreva v roku 2016 činil 2,5 mil. kubíkov. Ak si uvedomíme, že firmy vyvážajú naše drevo v cene 65 EUR za kubík ale po spracovaní by bola hodnota 465 EUR, tak sme prišli v roku 2016 o miliardu eur. Tým sme prišli o tisíce pracovných príležitosti, prišli sme o dane, ktoré by z toho pre štát vyplynuli. Mohli sme mať hneď na dostavbu severného obchvatu v Prešove bez nutnosti uvoľňovať dlhovú brzdu. Tým súčasne deklarujeme, že strana NAJ je proti ďalšiemu zadlžovaniu Slovenska o čo sa usiluje vládny Smer.

spolocna foto NAJ lesy - protest 17.8.

Ťažba dreva stúpla o 100 % za 10 rokov na 10 mil. kubíkov. Náhodné ťažby sú 40-60%, čo je len zámienka a  dôvodom dodatočnej ťažby. A to nehovoríme o nelegálnej ťažbe, ktorú odhadujeme na 7 mil. kubíkov ročne. Takže hospodárske záujmy jednotlivcov dnes určujú aké budú plány ťažby Štátnych lesov a nie naopak. Tento zvrátený stav pomôžu zmeniť už len protesty, ktoré budú pokračovať, kým vláda nesplní požiadavky národa na ukončenie vývozu dreva, obmedzenie výrubov o 30% a masívne vysádzanie nových stromčekov. Je neprijateľné podnikanie ministrov ako je napríklad pán Žiga, tým, že jeho rodina je spoločníkom vo firmách a v rezorte ktorý riadil ako minister (Životné prostredie 2012-2016). To že nie je konateľom je bezpredmetné. Majiteľ firmy je viac ako konateľ. Teda ide konflikt záujmov. A rast majetku v konflikte záujmov je veľký problém v právnom štáte.

Kontakt : Viktor Béreš, predseda strany NAJ
Strana NAJ, Smaragdová 4, 851 10 Bratislava
info@strana-naj.sk, 0944 373 315, www.strana-naj.sk

top3