Ing. Viktor Béreš

predseda strany (viktor.beres@strana-naj.sk)

Mám víziu a plán pre Slovensko. Vytvoríme PRÁVNY ŠTÁT a ukončíme vplyv oligarchie, ktorej nemilosrdne zrušíme zmluvy so štátom. Ušetrené peniaze okamžite investujeme do modernizácie nemocníc na úroveň 3.tisícročia, nasledovať bude razantný rast minimálnej mzdy a starobných dôchodkov min. 1.000 EUR, pričom znížime dane a ľudia pocítia viac peňazí v domácich rozpočtoch – to je našim cieľom ! A hlavne pohoda pre ľudí.

Bc. Stanislava Mattová

vedúca tlačového oddelenia strany NAJ (0950 356 263, tlacove.oddelenie@strana-naj.sk)

Bytostným profesionálnym záujmom sú u mňa vždy služby pre občana na profesionálnej úrovni. Kombinácia doterajších skúsenosti a prezentačných zručností a v neposlednom rade i legislatívne chyby sťažujúce bežnú existenciu občanovi sú pre mňa silným hnacím motorom. Tlačové oddelenie strany NAJ bude fungovať rýchlo a presne a podľa vytýčených cieľov, aby sme zásadne zvýšili životnú úroveň občanom.

Roman Hílek

zástupca manuálne pracujúcich ľudí na Slovensku (roman.hilek@strana-naj.sk)

„Našu pozornosť chceme zacieliť nielen na manuálne pracujúcich ľudí. Prioritou je vytvoriť spoločnosť, ktorá bude mať motiváciu a záujem aj o štúdium remesiel. Musíme znovu vytvoriť zaniknutú strednú triedu, dôležitú pre budúcnosť Slovenska“

Mgr. Veronika Horváthová

oblasť sociálnych veci, pomoc hendikepovaným (veronika.horvathova@strana-naj.sk)

„Mojím zámerom nie je pomoc len určitej cieľovej skupine, ale poukázať a prispieť k zlepšeniu života tých, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie, keď sa im úrady a naša legislatíva postavila chrbtom. „Každý problém má riešenie, záleží len od nás ako s ním naložíme.“

Ing. Anton Gajdoš

člen - odborník pre hospodárstvo a financie (anton.gajdos@strana-naj.sk)

„Nižšie dane a odvody pre živnostníkov, malé a stredné firmy. Strana NAJ zavedie najradikálnejšiu daňovú reformu od vzniku štátu. Zvýšime príjem pracujúcich, zrušenie reťazovej DPH a koniec podvodov s DPH. Odbúranie zbytočnej byrokracie a šikanovania zo strany úradov. Mentoring pre mladých a začínajúcich podnikateľov. “

Dr.Univ. Ing. Augustin Köteles

člen - odborník pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva (jozef.kmetko@strana-naj.sk)

Celý život som pracoval v poľnonákupe (10 rokov), prvovýrobe 34 rokov, spolu 44 rokov v poľnohospodárskej oblasti. Za výsledky som sa nikdy nemusel hanbiť. Viem ako dosiahneme potravinovú sebestačnosť čo je hlavnou súčasťou programu a Desatora strany NAJ. Oživíme poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Som člen aj v predsedníctve SZCSP a zastávam funkciu podpredsedu SANO (sekcia násilné odvlečených do sovietskych lágrov). Podporujem stavbu centrálneho pomníka násilne odvlečených občanov (1944- 1955) v oblasti Turnianskej hrady- Zádielskej doliny.

Ing. Miroslav Mihál

odborník na školstvo

Motto: „ Kvalitné stredné školstvo v súčasnosti = úspešný región v budúcnosti“. Hlavné ciele: Optimalizácia siete stredných škôl v krajoch, podpora stredoškolského odborného vzdelávania, spoluprácou so samosprávami miest a obcí a zabezpečiť kvalitnejší život občanov.

Erika Reinoldová

člen - odborník pre životné prostredie a ochranu zvierat (erika.reinoldova@strana-naj.sk)

„Životné prostredie nie je len vzduch, ktorý dýchame a zem po ktorej
chodíme. Je to aj dedičstvo, ktoré zanechávame našim deťom a budúcim
generáciám. Životné prostredie je všetko okolo nás. Ja ako človek
zodpovedný za životné prostredie v strane NAJ urobím všetko preto, aby sa zachovali
čisté prírodné zdroje na Slovensku a aby ľudia aj vo zvieratách videli viac, než
len nástroje na prácu a veci bez duše. „

Ing. Zdenko Očovan (vojnový veterán)

člen - odborník pre obranu štátu (zdenko.ocovan@strana-naj.sk)

„NAJ nebude podporovať prijímanie imigrantov, ktorí chcú len využiť prosperitu Európy. Ochrana hraníc SR sa musí zlepšiť a sprísniť. Ostaneme členmi EU za určitých podmienok. Ostávame členmi NATO, nakoľko slabý stav armády SR inú možnosť v súčasnosti ani nepripúšťa.“

Branislav Benc

zástupca mladých ľudí na Slovensku (branislav.benc@strana-naj.sk)

„Vybudujeme prosperujúce Slovensko, kde budú mladí ľudia slušne zarábať, budú kvalitné verejné služby, podporíme bytovú výstavbu dostupných nájomných bytov s max. nájomným 100 EUR mesačne. Nielenže zastavíme EXODUS mladých ľudí do zahrania, ale mladí ľudia sa začnú vracať na Slovensko. NAJ oslobodí Slovensko od oligarchie a Slovensko sa nadýchne.“

Juliána Kozáková

zástupkyňa pre dôchodcov a národnostné menšiny hovorí plynule maďarsky (juliana.kozakova@strana-naj.sk)

„Zvýšime životnú úroveň našim dôchodcom min. 550 EUR mesačne s princípom zásluhovosti. Kto dlhšie pracoval musí mať vyšší dôchodok ako ten kto nepracoval. Žiaľ v súčasnosti je to často naopak. Spravodlivosť pri prisúdení dôchodku s ohľadom na odpracované roky. Spájame ľudí a nie rozdeľujeme.“